Ture mm.

Ture

Alle er velkomne til at byde ind med ture, enten til det vi kalder fællesture eller mindre lokale ture.
 


Vi (boxerjuntaen) har bestemt, at der skal være 5 fællesarrangementer om året.
De er som hovedregel placeret efter følgende regler:
 
Weekenden i uge 8 (Højskoletræf)
Sidste weekend i april
Næstsidste weekend i juni
Næstsidste weekend i august (Boxer-træf)
Næstsidste weekend i september
 
Højskoletræffet er lidt speciel. Langt de fleste kommer i biler. Vi samles om foredrag om diverse, leger, snakker, osv.
 
De fire aktiviteter indeholder altid en fælllestur.
Alle er meget velkomne til at tilbyde en tur. De fleste kender nogle flotte ruter, som andre ikke nødvendigvis har oplevet.
Ønsker man at tilbyde en fællestur kontakter I webmasteren (Leo).

Fællesturene er typisk 80-120 km. Nogle kommer langvejsfra, så det anbefales at holde den første pause relativt hurtigt efter starten. 

Nogle arrangører byder på kaffe hjemme ved dem selv, andre beder folk om selv at medbringe kaffe mv. Ofte har man en madpakke med som nydes et udvalgt sted. Det kan hænde at en af pauserne sker ved et sted, hvor man kan købe noget spiseligt eller andet godt.

Starttidspunktet bør ikke være tidligere end kl.10 (gerne kl.13). Sluttidspunktet placeres under hensyn til, at folk skal nå hjem igen.

Turarrangørerne forventer, at man møder op med benzin nok til hele turen.
Afhængig af antallet af deltagere og området kan man vælge enten at køre i en kolonne med faste pladser eller efter vores vejledning i kolonnekørsel. Den anbefales i de fleste tilfælde. Deltagerne instrueres inden afgang i, hvordan de skal køre (uanset hvor tit de har hørt det før)

Uanset hvilken type kolonnekørsel man vælger, bør den bagerste kører (bagstopperen) være en fast person. Det bedste vil være, hvis det er en lokalkendt. Bagstopperen og turlederen skal kunne telefonere til hinanden (ikke under kørslen) i tilfælde af problemer.
Hvis der er passager i en af sidevognene, kan man også lade den være telefonkontakt, så kan man hurtigere få kontakt.
 

Den forreste kører (turlederen) skal være meget opmærksom på hastigheden. Hvis hastigheden i spidsen er lidt høj, kan det ende i rent race i den bagerste del af kolonnen. Ved første ophold spørger turlederen den bagerste kører, om hastigheden er passende.
Man skal dog altid huske, at ingen bliver tabt. Kør sikkert frem for race. Der er afsat folk ved alle afkørsler.
Ved opholdene fortæller turarrangøren, hvornår det er tid til afgang igen.
Turens indhold bestemmer arrangøren naturligvis. Som regel køres ad mindre veje i naturskønne omgivelser. Det kan være turens indhold. 
Nogle vælger at stoppe ved historiske steder, iskiosker, havne, naturperler, en boxers hjem mv.  
 ___________________________________________________________________
Kolonne-kørsel på MC

Forrest i gruppen kører en turleder. Bagerst kører ”bagstopperen”.          
Bagstopperen bør have et kendetegn, så han kan kendes. Det kan være refleksvest, en bestemt farve hjelm, kåbefarve mv.   

Når vi kører, køres i zig-zag formation som vist ovenfor.
Afstanden afhænger af farten og forholdene.
Når man skal standse, fx. et kryds eller andet, klapper man zig-zag formationen sammen, ved at højremanden kører op på siden af venstremanden.
Hold altid din plads i gruppen under kørsel.
 
Hold øje med maskinen bag dig.
Hvis den sænker farten -  gør du det samme.
 
Når turlederen blinker af, holder nr. 2 i den forskudte række ind til siden
umiddelbart efter, at han har drejet og viser med sin tilstedeværelse vej for
de efterfølgende.
 
Den holdende "vejviser" forlader først stedet, når ”bagstopperen” ankommer -
og aldrig før.
Det sker ved at indtage pladsen som næstsidst (altså foran ”bagstopperen”).
 
Hvis du forlader arrangementet under kørslen, så giv turlederen og især
bagstopperen besked  inden og vink farvel, når du forlader kolonnen.
 
Der er efterhånden kommet en del sidevognskørere til. De bliver bagved turlederen på hele turen. Så det er solocyklerne efter den bagerste sidevognscykel, der følger reglerne oven for.